دوشنبه، آذر ۲۳، ۱۳۸۸

(by raushan)

(by raushan): "

(by raushan)

"
هيچ پاياني براستي پايان نيست .در هر سر انجام ،مفهوم يك آغاز نهفته است .چه كسي مي تواند بگويد "تمام شد" و دروغ نگفته باشد ؟
نادر ابراهيمي .بار ديگر شهري كه دوست مي داشتم
ما باغچه ي كوچكي داشتيم ؛و گل هاي كوچكي كه باغبان براي آن آفريده بود .ما گل هاي كوچكمان را آب مي داديم .كنار باغچه مي نشستيم و علف ها را از ريشه بيرون مي آورديم و دور مي انداختيم .درختان را مي گفتيم كه سايه بردارند و آفتاب را بگذارند كه بر گل هاي كوچك ما بتابد .گل ها از ياد بردند كه باغبان آنها را كوچك آفريده است .سر كشيدند و بلند شدند .ما نتوانستيم با گل ها بجنگيم .ما نتوانستيم آنها را از خاك جدا كنيم .آنها ريشه هايي يافتند كه ده سال خاك نمناك باغ را مكيده بودند.گل ها از درخت هاي بلند و سايه بان هاي از برگ نترسيدند . گل ها از آنكه باغچه كوچك است ، باغ كوچك است و دنيا كوچك تر از همه آنهاست نهراسيدند
نادر ابراهيمي

پنجشنبه، آذر ۰۵، ۱۳۸۸

اين تويي

همين چند وقت پيش بود كه وقتي خاطرات مثل باد به ذهنم هجوم مي اوردند كاري كه مي كردم اين بود كه خودمو سفت بگيرم كه باهاش نرم و بعد به خودم مي گفتم هيچي نشده هيچ اتفاقي نيفتاده فقط رفته همين ِ چيزي نكاشتم ِ هيچي روييده نشد
اينجا قلبم تير مي كشيد ...

دوشنبه، آذر ۰۲، ۱۳۸۸

صخره دردي است كه زمين مي زايد
تا به آبهاي شور دريا
مرهمش گذارد
صخره درديست بزرگ
كه از خشمي فرو خفته مي گويد
از اين روست كه چشمان صخرهاي دارم.
كيكاووس ياكيده

شنبه، آبان ۳۰، ۱۳۸۸

خواب وخيال يخ زده

خوابي را كه ديشب ديدم ور مي دارم
و توي جا يخي مي گذارم
اون وقت بعد ها يه روزي روز گاري
زماني كه پير و شكسته شدم حسابي
اون خواب قشنگ رو كه يه زماني يخ زدهش كردم
بيرون ميارم و يخش رو آب مي كنم
بعد مي جوشونمش . خودم مي شينم
و پاهاي پير و سردم رو توي اون فرو مي برم .
شل سيلور استاين

فال

فال : شگون  ِ طالع
انواع :قهوه  ِ حافظ  ِ ‍‍‍هندي  ِ چيني  ِ ورق ِ نخود
در كشورهايي كه همه چيز نا مشخص  است و كسي از آينده اش خبر ندارد و علتي براي هيچ معلولي نيست زياد استفاده مي شود .
دايرة المعارف ستون پنجم .ابراهيم نبوي