دوشنبه، آذر ۰۲، ۱۳۸۸

صخره دردي است كه زمين مي زايد
تا به آبهاي شور دريا
مرهمش گذارد
صخره درديست بزرگ
كه از خشمي فرو خفته مي گويد
از اين روست كه چشمان صخرهاي دارم.
كيكاووس ياكيده

هیچ نظری موجود نیست: