شنبه، آبان ۳۰، ۱۳۸۸

خواب وخيال يخ زده

خوابي را كه ديشب ديدم ور مي دارم
و توي جا يخي مي گذارم
اون وقت بعد ها يه روزي روز گاري
زماني كه پير و شكسته شدم حسابي
اون خواب قشنگ رو كه يه زماني يخ زدهش كردم
بيرون ميارم و يخش رو آب مي كنم
بعد مي جوشونمش . خودم مي شينم
و پاهاي پير و سردم رو توي اون فرو مي برم .
شل سيلور استاين

هیچ نظری موجود نیست: