پنجشنبه، آبان ۱۴، ۱۳۸۸

ما با هم بزرگترين ثروتي هستيم كه بر روي زمين انباشته است .
پابلو نرودا

هیچ نظری موجود نیست: