پنجشنبه، آبان ۱۴، ۱۳۸۸

و چوپان دروغ گو
گويا برادر يوسف بود
كه گرگ ..گرگ
و گرگ نبود

محمد آشور

هیچ نظری موجود نیست: