شنبه، آبان ۱۶، ۱۳۸۸

به همين سادگي

اشكم در اومد وقتي دكتر گفت :بايد دندونمو بكشم .نه واسه دردش ..واسه اينكه يكي از دندوناي خودمو { عضو }از دست مي دادم ..بعد به خودم گفتم :يه دندون جاش مي كارم آره ميشه مثل اولش ..بعد از دكتر پرسيدم :شما دندونم مي كاريد? {ااز اساتيد دانشگاه خودمون بود}گفت :آره ِبا تخفيف اينكه شما دانشجوي پزشكي هستيد ..ميشه نهصد هزار تومان ...
مخم سوت كشيد...به همين سادگي ميشه مثل اولش...

هیچ نظری موجود نیست: