شنبه، آبان ۱۶، ۱۳۸۸

حالا كه همراهي نمي كني
خاموشت مي كنم !
نه من ِنه تو
شب كه بيايد
به يك ترانه ي كوچك تنهايي
مي فروشمت !
مهري رحماني

هیچ نظری موجود نیست: