یکشنبه، آبان ۱۰، ۱۳۸۸

وقتي اتفاق بدي برايت مي افتد بايد فكر كني كه اين هم مي گذرد حتي اگر باور نداري كه بگذرد و گاهي چيزهايي را به خاطر مي آوري كه انگار براي كس ديگري اتفاق افتاده است ...
مانوليتو

هیچ نظری موجود نیست: