یکشنبه، آبان ۱۰، ۱۳۸۸

او رويا را دوست ندارد روياها دوره هاي مختلف زندگي آدمي را يكسان و همه ي حوادثي را كه از سر گذرانده همزمان مي نمايانند .روياها اعتبار زمان حال را با انكار موقعيت ممتازش از ميان مي برد ...
هويت _ميلان كوندرا

هیچ نظری موجود نیست: