شنبه، آبان ۰۲، ۱۳۸۸

به نظر شما چند نفر از مردم اگر ناگهان دولتمند شوند به همان كاري كه دارند ادامه مي دهند؟؟؟

هیچ نظری موجود نیست: