سه‌شنبه، آبان ۱۲، ۱۳۸۸

تعليق

خطي كشيده اند از اين جا
تا كنار آن همه ترديد
بايد راه بيفتم
حتما جايي اواسط اين راه ناگزير
دسته گلي مانده است
كه كسي به آب نداده است .
زيبا كاوه اي

هیچ نظری موجود نیست: