دوشنبه، آبان ۰۴، ۱۳۸۸

آنچه بر حسب ضرورت روي مي دهد آنچه كه انتظارش مي رود و روزانه  تكرار مي شود چيزي ساكت و خاموش است .تنها اتفاق سخنگوست ..
بار هستي _ميلان كوندرا

هیچ نظری موجود نیست: