دوشنبه، آبان ۰۴، ۱۳۸۸

اگر آدم در حد توانش خوب باشد كه هنري نكرده .هميشه رويا و هدفت بايد بالاتر و والاتر از آن چه مي داني در توانت هست  ِ باشد .جوش نزن تا فقط از معاصر يا گذشته ات بهتر باشي  ِسعي كن از خودت بهتر باشي ..
ويليام فاكنر

هیچ نظری موجود نیست: