پنجشنبه، آبان ۲۱، ۱۳۸۸

آويخته ام
از جايي كه نمي دانم چيست
آويخته ام
از جايي كه تا بيداري
يا خواب
يا آب
تنها فريادي  ِ فاصله است
در آغاز عشق
شايد
ايستاده ام .
كيكاووس ياكيده


هیچ نظری موجود نیست: