یکشنبه، آبان ۰۳، ۱۳۸۸

انتظار اصطحكاك بين ثانيه هاست
 پُر و خالي شدنه
پُر
و خالي

هیچ نظری موجود نیست: